Avgifter

Det är Mittskåne Vatten som har hand om abonnemang, faktura och förbrukningsstatistik för vatten och avlopp i Höörs kommun.

Avgifterna ska täcka drift och underhåll av både VA-ledningar och vatten- och reningsverk. Nivån på avgifterna regleras enligt gällande VA-taxa och anpassas regelbundet för att täcka de kostnader som finns.

På Mittskåne Vattens webbplats kan du få en översikt av förbrukning och abonnemang genom att logga in på Mina sidor. Du kan också lämna vattenmätaravläsning och skriva ut fakturakopior. Du behöver ditt kundnummer och ditt personnummer för att kunna logga in.

Till Mina Sidor på Mittskåne Vatten.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.