Kartor och karttjänster

I vår kartportal kan du se var alla förskolor och skolor ligger och få överblick över våra badplatser. En tryckt karta över Höör finns att hämta på bland annat kommunhuset och biblioteket.

Kartportalen är under uppbyggnad och mer information kommer att publiceras efterhand. Du kan välja tema och sedan hitta ytterligare information genom att tända och släcka lager. Om du klickar på symbolen för till exempel lekplats, så får du upp en ruta med mer information.

Till Höörs kommuns kartportal

Karttjänster

Kommunen ansvarar för att underhålla och uppdatera den så kallade primärkartan över Höör. Den ligger bland annat till grund för nybyggnadskartor och andra kartprodukter. Kommunens arbete med kartor och lantmäteri sker i samarbete med Hörby kommun i den gemensamma organisationen Geoinfo Mittskåne.

Kommunkartan

Varje år produceras en tryckt karta över Höörs kommun. Den innehåller lite information om sevärdheter och är också en annonsplats för lokala företag. Du kan hämta den på kommunhuset, biblioteket och en rad andra plaster i Höör, till exempel på våra InfoPoints, en sorts turistbyråer i miniformat.

Se den tryckta kommunkartan som PDF

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.