Kommunen nås inte på telefon måndag eftermiddag

Du kan inte nå kommunen på telefon från måndag den 6 april klockan 14.30 fram till tisdag morgon den 7 april på grund av en akut teknisk åtgärd. Det kan även förekomma ett visst uppstartsproblem av telefonin tisdag morgon.

Vårt huvudnummer, 0413-280 00, påverkas och kan inte ta emot samtal. Det går heller inte att ringa 0413-28xxx-nummer till någon av kommunens medarbetare. Om ditt ärende inte kan vänta, kan du skicka e-post till kommun@hoor.se.

Ekonomi och budget

Budgeten utgör kommunens viktigaste styrdokument. I budgeten fördelas resurserna till de olika verksamheterna. Den anger också mål och riktlinjer.

I årsredovisningen hittar du uppgifter om kommunens ekonomi, men också en redovisning av vad vi gjort under året och om verksamheterna nått sina mål.

Budget och verksamhetsplanering

Årsredovisning

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.