Kan vara svårt att nå oss via mejl

Just nu är det tekniska problem som gör att det kan vara svårt för mejl att komma fram. Det kan även vara problem med att nå vår webbplats hoor.se. Behöver du komma i kontakt med kommunen? Ring vår Medborgarcentrum på telefonnummer 0413-280 00.

Vi arbetar på åtgärda felet. Informationen uppdateras löpande.

Ekonomi och budget

Budgeten utgör kommunens viktigaste styrdokument. I budgeten fördelas resurserna till de olika verksamheterna. Den anger också mål och riktlinjer.

I årsredovisningen hittar du uppgifter om kommunens ekonomi, men också en redovisning av vad vi gjort under året och om verksamheterna nått sina mål.

Budget och verksamhetsplanering

Årsredovisning

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.