Ekonomi och budget

Budgeten utgör kommunens viktigaste styrdokument. I budgeten fördelas resurserna till de olika verksamheterna. Den anger också mål och riktlinjer.

I årsredovisningen hittar du uppgifter om kommunens ekonomi, men också en redovisning av vad vi gjort under året och om verksamheterna nått sina mål.

Budget och verksamhetsplanering

Årsredovisning

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.