Kan vara svårt att nå oss via mejl

Just nu är det tekniska problem som gör att det kan vara svårt för mejl att komma fram. Det kan även vara problem med att nå vår webbplats hoor.se. Behöver du komma i kontakt med kommunen? Ring vår Medborgarcentrum på telefonnummer 0413-280 00.

Vi arbetar på åtgärda felet. Informationen uppdateras löpande.

Statistik

Statistik om kommuner finns framförallt hos Statistiska centralbyrån (SCB) och i databasen Kolada.

Statistiska centralbyrån (SCB) samlar statistik om allt från befolkningsutveckling och utbildningsnivå till antal bilar och jordbruksarealer.

Statistik och jämförelser i Kolada

I databasen Kolada (Kommun och landstingsdatabasen) finns en mängd statistik och nyckeltal som visar på kvalitet i kommuner,. Du kan till exempel se hur många som är nöjda med grundskolan. Du kan också jämföra resultat mellan år och mellan olika kommuner. Databasen Kolada drivs via en förening av Svenska staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

På sidan Öppna data, öppna jämförelser hittar du exempel på nyckeltal från Kolada, för Höörs kommun.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.