Statistik

Statistik om kommuner finns framförallt hos Statistiska centralbyrån (SCB) och i databasen Kolada.

Statistiska centralbyrån (SCB) samlar statistik om allt från befolkningsutveckling och utbildningsnivå till antal bilar och jordbruksarealer.

Statistik och jämförelser i Kolada

I databasen Kolada (Kommun och landstingsdatabasen) finns en mängd statistik och nyckeltal som visar på kvalitet i kommuner,. Du kan till exempel se hur många som är nöjda med grundskolan. Du kan också jämföra resultat mellan år och mellan olika kommuner. Databasen Kolada drivs via en förening av Svenska staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

På sidan Öppna data, öppna jämförelser hittar du exempel på nyckeltal från Kolada, för Höörs kommun.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.