Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har räddningstjänsten Skånemitt beslutat om förbud mot eldning utomhus på mark. Förbudet gäller från och med den 11 juni. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Du får grilla med grillkol, grillbriketter, på gasolgrill och i spritkök.

Bevattningsförbud

MittSkåne Vatten har fattat ett beslut om bevattningsförbud i Höör och Hörby. Bevattningsförbudet gäller från och med den 21 juni och tills MittSkåne Vatten upphäver den. Förbudet innebär att det kommunala dricksvattnet inte får användas till, till exempel, bevattning med vattenslang eller vattenspridare, att fylla pool eller uppblåsbar bassäng, badtunnor eller spa-bad, att tvätta med vattenslang eller högtryckstvätt. Här kan du läsa om förbudet

Tillstånd, regler och tillsyn

Företag som bedriver verksamhet som regleras i lag måste söka tillstånd eller anmäla verksamheten till kommunen. Du kan också behöva ta kontakt med andra myndigheter.

Ibland kan det behövas flera olika tillstånd för den verksamhet du vill starta. För att göra det enklare för dig som företagare har Höörs kommun inrättat en Företagslots. Syftet är att förenkla sådana ärenden som berör flera regelverk och kräver flera tillstånd.

Tänk på att lämna in din ansökan om tillstånd i god tid innan du startar din verksamhet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.