Kyltorn

Om du har kyltorn i din verksamhet eller planerar att uppföra sådant ska du anmäla det till tillstånds- och tillsynsnämnden, enligt ny bestämmelse som gäller från och med 1 februari 2024.

Anmälningsplikten har införts för att förebygga risken för spridning av legionella.

Vad är ett kyltorn?

Ett kyltorn är en anläggning som används för att avlägsna överskottsvärme från en kylprocess. Nedkylningen sker genom att vatten tillförs i luftflödet på ett sätt som gör att det bildas aerosoler (fin vattendimma).

Kyltorn används bland annat till luftkonditionering och vid olika industriella processer. Exempel på anläggningar där kyltorn kan finnas är gallerior, industrier och ishallar.

Anmälningsplikt

Anmälningsplikten innebär att ett kyltorn inte får tas i bruk eller uppföras utan en anmälan till tillstånds- och tillsynsnämnden. Uppförande eller användande får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts. Undantag är kyltorn som ingår i en verksamhet som redan är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251).

  • Om verksamhetsutövaren påbörjat uppförande eller användning av kyltorn efter den 1 februari 2024 gäller anmälningsplikten från och med den 1 augusti 2024.
  • Om verksamhetsutövaren påbörja uppförande eller användning av kyltorn före den 1 februari 2024 ska kyltornet vara anmält till miljöenheten senast 31 december 2024.

Om ett förhållande som anmälts avseende ett kyltorn ändras ska verksamhetsutövaren genast meddela miljöenheten om ändringen.

I och med anmälningsplikten för kyltorn ska verksamheten upprätta ett egenkontrollprogram för kyltornet enligt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.

Vad ska en anmälan innehålla?

En anmälan ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter som behövs för ärendet samt de ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma de anordningar, lokaler eller anläggningar som avses i anmälan.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.