Cisterner

Du som äger en cistern med diesel, eldningsolja eller spillolja är ansvarig för att installation, lagring, hantering och kontroll sker på rätt sätt.

Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2003:24) om oljecisterner gäller för förvaring av eldningsolja, dieselolja och spillolja enligt:

  • Cisterner i mark som rymmer mer än en kubikmeter
  • Cisterner ovan mark som rymmer mer än en kubikmeter men högst tio kubikmeter
  • Cisterner inom vattenskyddsområde som rymmer mer än 250 liter brandfarlig vätska

Även om föreskriften inte gäller för din cistern gäller alltid miljöbalken, vilket innebär att all hantering av oljor eller andra kemikalier ska göras på ett sätt så att människors hälsa eller miljön inte påverkas.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.