Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Taxor och avgifter

Tillstånds- och tillsynsnämnden har tillsyn över verksamheter som kan påverka vår miljö och människors hälsa. Miljöenhetens uppgift är att genom tillsyn och prövning kontrollera att lagstiftningen följs. För detta tas en avgift ut. Det är kommunfullmäktige som fastställer taxan.

Anmälnings- och prövningsavgift

När du startar en verksamhet eller gör en åtgärd som är anmälningspliktig eller tillståndspliktig ska du betala en avgift till miljöenheten för handläggning. De fasta avgifterna beräknas utifrån ett schablonmässigt bestämt antal timmar multiplicerade med timavgiften.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.