Receptfria läkemedel

Vill du sälja receptfria läkemedel måste du först anmäla försäljningen till Läkemedelsverket. Vi på miljöenheten kommer därefter ut och kontrollerar att lagstiftningen följs.

Om du ska bedriva handel med vissa receptfria läkemedel måste du uppfylla ett antal krav. Detta gäller bland annat anmälan, egenkontrollprogram och exponering av läkemedlen.

Förvaring

Läkemedel ska vara inlåsta eller under direkt uppsikt i försäljningslokalen. Dessutom ska de vara åtskilda från övriga varor. Det ska tydligt framgå att produkterna är läkemedel.

Ålderskontroll

Det är förbjudet att sälja läkemedel till personer under 18 år. Är det oklart vilken ålder köparen har ska legitimation visas. Det ska finnas en tydlig och väl synlig skylt med information om åldersgräns uppsatt i lokalen.

Du får inte sälja läkemedel till en person om du misstänker att denne kommer att lämna varan till någon som är under 18 år, så kallad langning.

Egenkontroll

Som ägare ansvarar du för att reglerna följs och att personalen känner till och förstår de regler som gäller. Därför ska det finnas ett egenkontrollprogram på plats som du ska kunna visa upp vid besök från kommunen. Syftet med egenkontrollen är att ta fram och skriva ner rutiner som gäller vid just ditt försäljningsställe. Dokumentet ska till exempel innehålla rutiner för inköp, returer, reklamationer och hur försäljning sker. I läkemedelsverkets föreskrifter § 17 står det mer om vad ett egenkontrollprogram ska innehålla.

Kommunen kontrollerar

Din försäljning av receptfria läkemedel kontrolleras av miljöenheten. Vi kontrollerar att du följer den lagstiftning som finns och de krav som ligger på dig.

Avgift

För kontrollbesök tas en årlig fast avgift ut, motsvarande två timmars handläggningstid, i enlighet med kommunens taxa. Alla som bedriver detaljhandel av vissa receptfria läkemedel till konsumenter måste betala avgiften.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.