Totalt grill- och eldningsförbud

Det råder fortfarande förbud mot att elda och grilla i Skåne. Däremot är det från klockan 16.00 den 13 augusti åter tillåtet att grilla på den egna tomten, men grillen måste vara upphöjd från marken.
Total ban on grilling and lighting fires in Skåne / Totales Grill und Feuerverbot in Skåne / Täydellinen tulenteko-ja grillauskielto ulkona tästä päivästä ( 25.7) lähtien koko Skåne läänissä. / دايتا من ٢٣ يوليو ممنوع منعاً باتاً اشعال النار و الشواء في مقاطعة سكونا

Tobak

För att i näringsverksamhet, exempelvis i en kiosk eller på en restaurang, sälja tobaksvaror till kunder krävs en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden.

Till anmälan ska verksamhetsutövaren ha ett egenkontrollprogram för vilka rutiner som gäller vid försäljning av tobak. Om uppgifterna ändras ska det anmälas till kommunen omedelbart.

Allmänna regler vid försäljning av tobak:

  • Försäljning av tobaksvaror får inte ske till den som är under 18 år. Verksamhetsutövaren får inte lämna ut tobaksvaror till omyndiga.
  • Den som säljer tobaksvaror ska begära att den som är under 25 år visar legitimation.
  • Det ska finnas väl synliga skyltar om 18-årsgräns såväl vid försäljningsplatsen som vid kassan.
  • Det är inte tillåtet att sälja styckvis av cigaretter som innehåller tobak.
  • Förpackningarna får inte innehålla färre än 19 cigaretter.
  • Märkning och varningstext ska vara på svenska.
  • Tobaksreklam utanför försäljningsstället eller i skyltfönster får inte förekomma. Reklam inne på försäljningsstället får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobak.
  • Den som tillhandahåller tobaksvaror för försäljning till kunder ska ge personalen den information och det stöd som behövs för att personalen ska kunna följa lagen och dess anslutande föreskrifter.

Tillsyn och avgift

Miljö- och byggnadsmyndigheten ser tillsammans med polisen till att försäljning av tobak följer tobakslagen.

För handläggning av inkommen anmälan om tobaksförsäljning tas en avgift ut. För kontrollbesök tas en årlig fast avgift ut, motsvarande två timmars handläggningstid, i enlighet med kommunens taxa.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.