Djurhållning och lantbruk

Länsstyrelsen har sedan 2009 tagit över ansvaret för djurskyddstillsynen. Kommunerna har däremot fortsatt ansvar för miljö- och hälsoskyddstillsynen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.