Totalt Grill- och eldningsförbud – extremt hög brandrisk

Sedan den 23 juli klockan 15.00 råder ett totalförbud mot att elda och grilla, brandrisken i skog och mark är extremt hög. Förbudet omfattar såväl engångsgrillar som elgrillar och stormkök. Det är numera och tillsvidare ENDAST tillåtet att elda i utegrill på ben inom egen tomtmark i hela Skåne län.

Buller

Ljud som vi känner oss störda av och helst vill slippa kallas för buller. Olika personer har olika uppfattningar om vad som är buller. För höga ljudnivåer kan skada vår hörsel, men också buller på lägre nivå påverkar oss och kan få oss att känna stress, trötthet eller allmän olust.

Vid bedömning av buller inne i fastigheter tillämpas Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus där det finns riktlinjer för hur mycket det får låta inomhus. Riktvärdet för den ekvivalenta ljudnivån, 30 dBA, gäller kontinuerliga störningar som till exempel en fläkt. Riktvärdet för maximalt buller 45 dBA avser kortvarigt högt ljud som slagljud. Ljud med hörbara tonkomponenter bedöms strängare. Nivåer ner till 25 dBA, ekvivalentnivå, kan uppfattas som störande. Mätningar av buller ska utföras enligt svensk standard.

Riktvärden i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13)

Bullertyp och ljudnivå dBA:
  • Ekvivalent (genomsnitt) = 30 dBA eq
  • Maximalt (exempelvis dunsar och slammer) = 45 dBA eq
  • Ljud med hörbara tonkomponenter = 24 dBA eq
  • Ljud från musikanläggningar = 25 dBA eq

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.