Ventilationskontroll, OVK

Om du äger ett flerbostadshus, en större byggnad eller liknande är du skyldig att regelbundet göra obligatoriska ventilationskontroller (OVK).

Den allvarliga situationen med undermålig inomhusmiljö i många bostäder, skolor och andra lokaler fick riksdag och regering att år 1991 införa regler om funktionskontroll av ventilationssystem. En så kallad OVK – Obligatorisk ventilationskontroll.

Oavsett vem som använder en byggnad är det alltid du som byggnadsägare som har skyldighet att se till att ventilationen fungerar och är godkänd. Du är skyldig att med hjälp av en behörig kontrollant kontrollera att ventilationssystemet fungerar tillfredsställande. Boverket har en förteckning över riksbehöriga besiktningsmän.

Vid varje besiktning ska den som utför själva kontrollen föra protokoll och redovisa resultatet. Det ska sedan lämnas in ett exemplar till dig som äger byggnaden och ett till kommunens tillstånds- och tillsynsnämnd.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.