Familjehem

Barn som behöver ett familjehem är alla olika, men gemensamt för dem att de saknar tillräckligt stöd och omsorg från sina vårdnadshavare och därmed inte har ett fungerande hem.

Det finns många orsaker till att barn och unga, för kortare eller längre tid, behöver bo i ett familjehem. Ibland kan problemen mest ha med vårdnadshavarna att göra – det kan till exempel röra sig om missbruk eller sjukdom. Det kan även handla om den unges beteende. Släktingar eller närstående kan bli familjehem men om det inte är möjligt att hitta lösningar bland de närstående behövs ett utomstående familjehem som då rekryteras via kommunen.

Familjehem

Ett familjehem kan se ut på många olika sätt. Det finns familjehem som bor på landet, i en stad, i villa, i lägenhet, är gifta, sambo eller ensamstående, med eller utan barn, arbetar heltid, deltid eller studerar och kommer från Sverige eller från ett annat land.

Stöd och utbildning

Som familjehem anlitas du på uppdrag av Höörs kommun. Socialtjänsten är ansvarig för placeringen i familjehemmet och har till uppgift att se till att familjehemmet får det stöd, handledning och fortbildning som behövs.
En placering i familjehem sker oftast med de biologiska vårdnadshavarnas samtycke och då enligt Socialtjänstlagen (SoL). Men det händer också att barn och unga omhändertas mot vårdnadshavarnas vilja och detta sker då med stöd av Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.