Adoption

Att adoptera är att ta emot ett barn som sitt eget. Du kan adoptera ett barn från utlandet (internationell adoption). Gifta par kan adoptera den andre makens, makans eller registrerade partners barn (nationell adoption). Om barnet är under 18 år ska socialnämnden besluta om ett medgivande.

Det är familjerätten som ger dig stöd och rådgivning i frågor gällande adoption. Familjerätten är gemensam för Höör, Eslöv och Hörby kommun. Familjerättssekreterarna arbetar i Eslöv.

Läs mer om adoption på Eslövs kommuns webbplats.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.