Hög vattennivå i Ringsjön

Vattennivån i Ringsjön är hög. Kommunen har tät kontakt med Länsstyrelsen och övriga myndigheter och följer utvecklingen noga.
Läs mer om översvämningarna.

Adoption

Att adoptera är att ta emot ett barn som sitt eget. Du kan adoptera ett barn från utlandet (internationell adoption). Gifta par kan adoptera den andre makens, makans eller registrerade partners barn (nationell adoption). Om barnet är under 18 år ska socialnämnden besluta om ett medgivande.

Internationell adoption

Om du är intresserad av att adoptera från utlandet ska du först kontakta familjerätten för ett informationssamtal. Därefter får du gå en särskild föräldrautbildning som kommunen anvisar dig till. Du kan läsa mer om denna utbildning på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd webbplats.

Utredning

Efter utbildningen gör socialnämnden en utredning för att ta reda på om du är lämplig som adoptivförälder. Du får bland annat berätta om din bakgrund och hur ditt liv ser ut idag. Du måste lämna läkarintyg. Informationen som du lämnar blir underlag för socialnämndens beslut och kommer att användas när du presenteras för de utländska myndigheterna som ska välja familj till ett barn.

Medgivande

Om utredningen visar att du är lämplig som adoptivförälder kan socialnämnden ge dig ett så kallat medgivande att adoptera. Medgivandet varar i tre år. Ett barn som är adopterat från utlandet får samma rättigheter som ett barn som är fött i Sverige.

Nationell adoption

Den vanligaste formen av nationell adoption är så kallad närståendeadoption, det vill säga att den som adopterar har en nära relation till barnet.
Om du vill adoptera närstående barn måste du ansöka hos tingsrätten. Innan tingsrätten beslutar gör familjerätten en utredning för att ta reda på om en adoption är till barnets bästa

Samtalsstöd för adopterade och adoptivföräldrar

Är du adopterad eller adoptivförälder och önskar stöd kan du erbjudas ett kostnadsfritt samtalsstöd.
Samtalsstödet är tillgängligt för nationellt och internationellt adopterade som är 15 år eller äldre och är svenska medborgare samt för adoptivföräldrar.

Ansökan och mer information om samtalsstöd för adopterade och adoptivföräldrar på Adoptionsspecifikt samtalsstöds webbplats. 

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.