Hög vattennivå i Ringsjön

Vattennivån i Ringsjön är hög. Kommunen har tät kontakt med Länsstyrelsen och övriga myndigheter och följer utvecklingen noga.
Läs mer om översvämningarna.

Faderskap och föräldraskap

Har ni fått barn och inte är gifta? Då måste ni fastställa faderskap eller föräldraskap. Samtidigt kan ni anmäla gemensam vårdnad om barnet om ni vill det.

Barnets rättigheter

Barnet får juridiska rättigheter i förhållande till den förälder som inte fött barnet i samband med att faderskapet eller föräldraskapet fastställs. Det kan till exempel gälla arv och barnpension.

Digital bekräftelse

Från och med den 1 januari 2022 kan ni bekräfta faderskap och föräldraskap digitalt på Skatteverkets webbplats med hjälp av e-legitimation. Det gäller när:

  • båda föräldrar är myndiga och folkbokförda i Sverige när barnet föds.
  • båda föräldrar har e-legitimation.
  • bekräftelsen genomförs och godkänns inom 14 dagar från barnets födelse.

Om kriterierna för digital bekräftelse inte är uppfyllda kan ni vända er till kommunens medborgarcenter för att fastställa faderskap eller föräldraskap.

Rådgivning

Familjerätten erbjuder rådgivning till er som behöver hjälp med familjerättsliga frågor som avser föräldraskap och faderskap. Ring till medborgarcenter i Höörs kommun och fråga efter Familjerätten om ni önskar prata med dem.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.