Separation och skilsmässa

Om du ska skiljas eller separera kan du få hjälp med rådgivning om familjerättsliga frågor som rör samarbetssamtal, vårdnad, boende och umgängesavtal.

Det är familjerätten som ger dig stöd och rådgivning i frågor gällande separation och skilsmässa. Familjerätten är gemensam för Höör, Eslöv och Hörby kommun. Familjerättssekreterarna arbetar i Eslöv.

Läs mer om separation och skilsmässa på Eslövs kommuns webbplats.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.