Separation och skilsmässa

Om du ska skiljas eller separera kan du få hjälp med rådgivning om familjerättsliga frågor som rör samarbetssamtal, vårdnad, boende och umgängesavtal.

Samarbetssamtal

Samarbetssamtal kan vara till hjälp för föräldrar att komma överens i viktiga frågor som rör barnen. Det kan handla om samarbetet, vem som ska vara vårdnadshavare, var ditt barn ska bo, hur umgänget ska se ut eller frågor som rör barnets försörjning. Frivilliga samarbetssamtal registreras inte och det skrivs inte några journalanteckningar.

Tingsrätten kan besluta att föräldrar ska gå på samarbetssamtal. När tingsrätten beslutar om samtal måste det göras en registrering och det skrivs även journalanteckningar.

Avtal

Vid en separation kan det ibland vara svårt att komma överens om vem som ska ha vårdnaden om barnen, var de ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut. Om ni är överens kan ni skriva avtal på familjerätten i den kommun där barnet är folkbokfört. Är ni inte överens vänder ni er till tingsrätten. Familjerätten gör då en utredning åt tingsrätten som ska fastställa vårdnads-, boende- och umgängesfrågan. Syftet med utredningen är att ta reda på vad som är bäst för barnen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.