Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har räddningstjänsten Skånemitt beslutat om förbud mot eldning utomhus på mark. Förbudet gäller från och med den 11 juni. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Du får grilla med grillkol, grillbriketter, på gasolgrill och i spritkök.

Bevattningsförbud

MittSkåne Vatten har fattat ett beslut om bevattningsförbud i Höör och Hörby. Bevattningsförbudet gäller från och med den 21 juni och tills MittSkåne Vatten upphäver den. Förbudet innebär att det kommunala dricksvattnet inte får användas till, till exempel, bevattning med vattenslang eller vattenspridare, att fylla pool eller uppblåsbar bassäng, badtunnor eller spa-bad, att tvätta med vattenslang eller högtryckstvätt. Här kan du läsa om förbudet

Adoption

Att adoptera är att ta emot ett barn som sitt eget. Du kan adoptera ett barn från utlandet (internationell adoption). Gifta par kan adoptera den andre makens, makans eller registrerade partners barn (styvförälderadoption). Om barnet är under 18 år ska socialnämnden besluta om ett medgivande.

Internationell adoption

Om du är intresserad av att adoptera från utlandet ska du först kontakta familjerätten för ett informationssamtal. Därefter får du gå en särskild föräldrautbildning som kommunen anvisar dig till. Du kan läsa mer om denna utbildning på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd hemsida.

Utredning

Efter utbildningen gör socialnämnden en utredning för att ta reda på om du är lämplig som adoptivförälder. Du får bland annat berätta om din bakgrund och hur ditt liv ser ut idag. Du måste lämna läkarintyg. Informationen som du lämnar blir underlag för socialnämndens beslut och kommer att användas när du presenteras för de utländska myndigheterna som ska välja familj till ett barn.

Medgivande

Om utredningen visar att du är lämplig som adoptivförälder kan socialnämnden ge dig ett så kallat medgivande att adoptera. Medgivandet varar i två år. Ett barn som är adopterat från utlandet får samma rättigheter som ett barn som är fött i Sverige.

Styvförälderadoption

Om du vill adoptera din partners barn måste du ansöka hos tingsrätten. Innan tingsrätten beslutar gör familjerätten en utredning för att ta reda på om en adoption är till barnets bästa

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.