Familjehem och boendestöd för unga

Barn och ungdomar som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och som trots olika stödåtgärder inte kan bo hos sina föräldrar, kan få bo hos en annan familj eller i en bostad med särskild service.

Orsaken till att barnet behöver bo utanför föräldrahemmet kan vara att barnet har ett så omfattande behov av stöd och omvårdnadsinsatser att familjen, trots stöd, inte klarar av detta. En annan anledning kan vara att barnet eller ungdomen går i en skola på annan ort.

De olika boendena kan förstås se olika ut, men gemensamt är att bostaden ska likna ett hem.

Insatserna omfattar omvårdnad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Omvårdnad innebär att barnet får det stöd och den hjälp hen behöver i det dagliga livet och här ingår även att få känna trygghet och säkerhet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.