Lära sig svenska

Att lära sig språket är kanske det allra viktigaste i ett nytt land. Språk öppnar dörrar och gör det lättare att förstå hur samhället och människorna fungerar.

För dig som är nyanländ finns utbildningen svenska för invandrare. På språkcaféerna kan du få mer träning.

Svenska för invandrare, SFI

Svenska för invandrare, SFI, är en grundläggande utbildning i svenska språket. Utbildningen riktar sig till vuxna invandrare som inte har svenska som modersmål. I Höörs kommun får du som är nyanländ läsa SFI kombinerat med en etableringsplan. Läs mer om SFI på sidan SFI, Svenska för invandrare.

Språkcaféer

I Höör finns flera olika språkcaféer där man kan träffas och träna sin svenska. Vissa ordnar läxhjälp. Det finns fika och olika spel. Språkcaféerna ordnas av olika nätverk och föreningar. Läs mer om språkcaféerna på sidan Frivilligorganisationer och föreningar.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.