SFI, Svenska för invandrare

SFI - Svenska för invandrare är en grundläggande utbildning i svenska språket för dig som inte har svenska som modersmål.

SFI är indelat i olika studievägar och vilken du läser beror på vilken utbildningsbakgrund du har. Du som arbetar dagtid har möjlighet att studera kvällstid. Undervisning på kvällen sker tisdagar och torsdagar klockan 17.30-19.00.

Yrkes-sfi

Går du Yrkes-SFI läser du SFI i kombination med en yrkesutbildning. Det finns ingen utbildning i Höör men du kan söka till utbildningar i andra kommuner. För att få gå en sådan utbildning måste Höörs kommun bevilja ansökan. Du hittar mer information på Yrkes-sfi i Skåne

Ansökan

Vill du anmäla dig till sfi så ska du komma till Östergatan 22 på

Torsdagar klockan 11.00-11.30 i sal 32. Du behöver inte boka tid

OBS! Sista torsdagen att skriva in sig 2019 är 12 december. Vi startar upp igen den 9 januari

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.