Kan vara svårt att nå oss via mejl

Just nu är det tekniska problem som gör att det kan vara svårt för mejl att komma fram. Det kan även vara problem med att nå vår webbplats hoor.se. Behöver du komma i kontakt med kommunen? Ring vår Medborgarcentrum på telefonnummer 0413-280 00.

Vi arbetar på åtgärda felet. Informationen uppdateras löpande.

Brandstationer

Räddningstjänsten Skånemitt är två stycken kommuner som samarbetar, Höörs och Hörby kommun, för att få en kraftfull organisation. De olika brandstationerna bemannas av räddningspersonal i beredskap, så kallade deltidsbrandmän.

Förutom på centralorterna Höör och Hörby finns brandstationerna i Rolsberga, Norra Rörum, Önneköp och Askeröd.

Brandstationerna Höör och Hörby är deltidsstationer, vilket betyder att brandmännen och brandbefälen kan befinna sig på andra platser än räddningsstationen, exempelvis på sitt arbete. Brandmännen och befälen ska ta sig till stationerna på Terminalvägen 1, Höör och Kraftgatan 3, Hörby och vara redo att åka på larm inom fem minuter.

Dagtid är brandstationerna bemannad med en räddningschef samt personal som till exempel arbetar med drift och underhåll.

Deltidsstationer

Stationerna på Rolsberga 403 i Rolsberga och på Tyringevägen 7 i Norra Rörum är båda räddningsvärn och har brandmän som rycker ut på frivillig bas. Även stationerna i Önneköp och Askeröd är deltidsstationer.

Ett värn fungerar som ett komplement till räddningsstyrkan i Höör och Hörby, det vill säga om en olycka sker i närheten av dessa orter där det finns ett värn i, så larmas både brandstationen i Höör eller Hörby samt värnet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.