Brandstationer

Räddningstjänsten Skånemitt är två stycken kommuner som samarbetar, Höörs och Hörby kommun, för att få en kraftfull organisation. De olika brandstationerna bemannas av räddningspersonal i beredskap, så kallade deltidsbrandmän.

Förutom på centralorterna Höör och Hörby finns brandstationerna i Rolsberga, Norra Rörum, Önneköp och Askeröd.

Brandstationerna Höör och Hörby är deltidsstationer, vilket betyder att brandmännen och brandbefälen kan befinna sig på andra platser än räddningsstationen, exempelvis på sitt arbete. Brandmännen och befälen ska ta sig till stationerna på Terminalvägen 1, Höör och Slakterigatan 8, Hörby och vara redo att åka på larm inom fem minuter.

Dagtid är brandstationerna bemannad med en räddningschef samt personal som till exempel arbetar med drift och underhåll.

Deltidsstationer

Stationerna på Rolsberga 403 i Rolsberga och på Tyringevägen 7 i Norra Rörum är båda räddningsvärn och har brandmän som rycker ut på frivillig bas. Stationerna på Kruvägen 8 i Önneköp och Gummastorp 1875 i Askeröd är deltidsstationer.

Ett värn fungerar som ett komplement till räddningsstyrkan i Höör och Hörby, det vill säga om en olycka sker i närheten av dessa orter där det finns ett värn i, så larmas både brandstationen i Höör eller Hörby samt värnet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.