Hjälp vid olyckor och skador

Räddningstjänsten rycker ut när det behövs ett snabbt ingripande och när den som drabbats behöver hjälp att klara av situationen.

Exempel på tillfällen när Höörs räddningstjänst rycker ut:

  • Brand
  • Trafikolycka
  • Olycka med kemikalier
  • Olycka med farligt gods
  • Översvämning
  • Drunkningsolycka
  • Räddning av djur
  • Oljeutsläpp
  • Larm i väntan på en ambulans

Räddningstjänsten i Höör rycker årligen ut drygt 300 gånger och efter varje utryckning sker en enklare utredning om händelsen i en så kallad insatsrapport. I vissa fall sker en djupare utredning, många gånger i samråd med andra myndigheter, för att försöka klarlägga orsaken till händelsen och på så sätt försöka undvika liknande händelser framtiden.

Gemensamt ansvar

Det är viktigt att du som kommuninvånare eller besökare kan känna dig trygg. Det är därför nödvändigt att vi alla söker efter och åtgärdar säkerhetsbrister. Det är också av största vikt att du ser över ditt egna säkerhetsarbete, så att du har möjlighet att hantera exempelvis en mindre brand eller strömavbrott.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.