Brandlarm och brandvarnare

Brandvarnare och ett automatiskt brandlarm sparar viktig tid vid brand. Både människoliv och egendom har större chans att räddas om räddningstjänsten snabbt får larm och kan rycka ut till en begynnande brand.

Räddningstjänsten rekommenderar att alla fastigheter har brandvarnare i varje rum, men i vissa byggnader där det krävs en tidig upptäckt av brand måste även ett automatiskt brandlarm installeras. Där det är möjligt ska rökdetektorer installeras som skickar larm till personal i byggnaden. När byggnaden är obemannad skickas signalen istället direkt till kommunens räddningstjänst.

I vissa byggnader krävs utrymningslarm. Används ett akustiskt larm måste signalen eller meddelandet kunna uppfattas i alla berörda delar av byggnaden. Vid strömavbrott är det viktigt att utrymningslarmet fungerar i åtminstone 60 minuter utan el.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.