Tillfällig övernattning

I samband med till exempel större idrottsevenemang uppstår ibland behovet att låta ett stort antal personer övernatta i skolsalar eller liknande. Då är det viktigt att komma ihåg att en sådan byggnad egentligen inte är utformad för att sova i, och därför kan vissa nödvändiga skydd saknas.

Vid varje övernattningstillfälle ska det finnas en ledare som är ansvarig för arrangemanget och säkerheten. Den säkerhetsansvarige ansvarar även för att samtliga deltagare informeras om vilka regler som gäller. Personen ifråga ska vara myndig och anträffbar dygnet runt. Det ska även finnas kontaktpersoner på plats under tiden som övernattningen sker. Säkerheten ligger alltid på arrangören eller den av arrangören utsedde säkerhetsansvarige.

Eget ansvar

Ni behöver inte längre kontakta oss på räddningstjänsten att ni ska övernatta i en lokal. Det är ni själva som arrangör som ansvarar för att lokalen är säker för att övernatta i samt att ni har en rutin för att kontakta SOS om något skulle hända.

Att tänka på

Om nattgäster ska inhysas där ingen normalt sover gäller följande:

  • Brandvarnare med seriekoppling monteras upp i aktuella utrymningsvägar, inne i övernattningslokalen samt i angränsande utrymme.
  • Telefon och brandredskap ska finnas tillgängligt och ni måste ha upprättat en enkel utrymningsplan.
  • Det måste finnas minst två utrymningsvägar. Dessa får inte vara blockerade eller låsta.
  • Förbud mot öppen eld gäller i lokalerna.
  • Den som är ansvarig för övernattningen ska se till att alla ledare känner till gällande regler i samband med övernattningstillfället. Den som är ansvarig ska vara tillgänglig dygnet runt när övernattningen sker.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.