Säkerhet vid evenemang

Evenemang innebär ofta mycket planering. Det är viktigt att säkerhet, hälsa och trygghet involveras tidigt i planeringen för att dessa frågor inte ska missas.

Syftet med säkerhetsplanering för ett evenemang är att skapa förutsägbarhet och därmed öka förutsättningarna att genomföra ett säkert evenemang. Det gäller att skaffa kunskap om vad som kan hända, vilka risker som finns och vad som krävs för att publik och anställda ska få en trygg och säker upplevelse.

Säkerhetsplaneringen syftar även till att ”tänka efter före”, det vill säga analysera alla tänkbara skeenden och händelser på evenemanget och fundera kring frågor som:

  • Kan det här hända?
  • Vad får det här för konsekvenser?
  • Hur undviker vi det här på bästa sätt?

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.