Utbildningar

Vi genomför utbildningar i hur du undviker du att olyckor inträffar och om en olycka ändå sker, hur ser du då till att skadorna blir så små som möjligt.

Varje år utbildar Räddningstjänsten Skånemitt över 2 000 personer i brandskydd och första hjälpen. Denna utbildningsverksamhet är en viktig del i räddningstjänstens förebyggande arbete. Vi vill göra kommuninvånarna medvetna om olycksrisker, hur man kan skydda sig mot olyckor samt hur man kan begränsa konsekvenserna av en olycka.

Vi erbjuder företagsanpassade tjänster och utbildningar inom brandsäkerhet och akutsjukvård. De externa utbildningarna är främst anpassade för företag, vårdinrättningar, skolor och andra myndigheter. Vi skräddarsyr utbildningarna utifrån den verksamhet som bedrivs på respektive arbetsplats och de risker som finns där.

Våra instruktörer är yrkesverksamma brandmän och styrkeledare med gedigen praktisk erfarenhet i de ämnen de utbildar i. Vi lägger stor vikt vid vidareutbildning och utbildningsmaterial.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.