Legionellabakterier i bubbelpoolen i simhallen

Fredagen 12 april: Under ett rutinprov av vattnet i Höörs Bad och Sportcentrum påträffades legionellabakterier i bubbelpoolen. Du som nyligen har badat i bubbelpoolen och därefter blivit sjuk behöver vara uppmärksam på dina symptom och kontakta sjukvården. Läs mer här.

Att starta livsmedelsverksamhet

Har du planer på att sälja någon form av mat eller dryck? Tänk då på att nästan all slags matberedning, försäljning och servering av livsmedel ska registreras av kommunen. Ett fåtal verksamheter måste godkännas av Livsmedelsverket.

Tidigare behövde alla livsmedelsföretag söka om tillstånd, men sedan 2009 är det bara du som planerar att starta en verksamhet som styrs av EG-förordning 853/2004 som omfattas av kravet på godkännande. Ett godkännande innebär en förprövning av din planerade verksamhet. Verksamheter som omfattas av dessa regler är till exempel slakterier och styckningsanläggningar.

Egen brunn

Tänk på att livsmedelsföretag med egen brunn räknas som privata vattenverk och måste godkännas eller registreras enligt Livsmedelsverkets föreskrifter för dricksvatten. Förslag till egenkontrollprogram med provtagningsplatser och provtagningsfrekvens ska lämnas in för fastställande till miljöenheten. Läs mer i Livsmedelsverkets information ” Små dricksvattenanläggningar”.

Registrering

För att starta ett livsmedelsföretag ska du göra en anmälan om registrering till miljöenheten. Anmälan måste göras minst två veckor före planerad uppstart av verksamheten. Du får starta verksamheten när du fått en bekräftelse på att livsmedelsföretaget har registrerats eller när det är två veckor sedan myndigheten fick in anmälan. Registreringen är knuten till livsmedelsföretagaren och inte till lokalen.

Om verksamheten upphör, ändrar ägare eller väsentliga ändringar görs, ska detta meddelas miljöenheten. Då en verksamhet överlåts till annan ägare ska den nye ägaren göra en anmälan om registrering senast två veckor före övertagandet.

Avgift vid registrering

I samband med anmälan om registrering tas en avgift ut, se Taxor och avgifter.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.