Legionellabakterier i bubbelpoolen i simhallen

Fredagen 12 april: Under ett rutinprov av vattnet i Höörs Bad och Sportcentrum påträffades legionellabakterier i bubbelpoolen. Du som nyligen har badat i bubbelpoolen och därefter blivit sjuk behöver vara uppmärksam på dina symptom och kontakta sjukvården. Läs mer här.

Bygglov, bygglovsprocessen

Du behöver först ta reda på vad som gäller för din fastighet. Ta reda på om den omfattas av detaljplan, strandskydd eller ligger inom område för värdefull kulturmiljö.

Detaljplanen reglerar bland annat vad som får byggas och hur mycket. Se antagna detaljplaner i Höörs kommun.

Inom strandskyddat område måste du göra en separat ansökan för strandskyddsdispens. Även bygglovsbefriade åtgärder kan kräva strandskyddsdispens. Om din fastighet ligger inom område för Kulturmiljö eller är upptagen i Kulturmiljöprogrammet behöver särskild hänsyn tas.

Åtgärder som kräver bygglov eller anmälan är också förenade med en avgift. Läs mer om avgifter här.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.