Ringsjön

Ringsjön är ett av sex olika fiskevatten i Höörs kommun. Du behöver fiskekort för att fiska i sjöns alla tre delar – östra sjön, västra sjön och Sätoftasjön. Viss service finns med exempelvis toalett i anslutning till sjön.

Fiskarter

I detta vatten kan du fiska:

 • abborre
 • gädda
 • gös
 • regnbåge
 • öring
 • lake
 • braxen
 • ruda
 • karp
 • sutare
 • sik
 • sarv
 • groplöja
 • mört

Fiskekort

Fiskekort gäller för att fiska i alla tre sjöarna Östra, Västra samt Sätoftasjön.

Aktuella priser för fiskekort hittar du på iFiskes webbplats

Barn upp till 15 års ålder fiskar gratis i föräldrars sällskap.

Begränsat antal fångad fisk per kort och dygn

Det är tillåtet att använda maximalt två spön per man och fyra spön per båt. Fiskeförbud inom 200 meter från bebyggd tomt eller brygga. Bruk av djupriggar är förbjudet.

Minimimått

 • Sik minst 27 centimeter lång.
 • Gös minst 45 centimeter lång.
 • Gädda – max 90 cm lång

Begränsningar

Du får som mest behålla:

 • en gös per dygn
 • två gäddor per dygn
 • tio abborrar per dygn.

Notera att riktat fiske efter gös är förbjudet 1-31 maj. Riktat fiske efter sik är förbjudet 1 november – 31 december.

Här kan du köpa fiskekort

 • Björks Ringsjön, 0413-256 45.
 • Ringsjöfisk (i automat), 0413-256 45.
 • Jägersbo camping, 0413-55 44 90.
 • Höörs Båt & Fritid, 0413-200 25.

Service

Toalett och grillplatser.

Båtar och båtuthyrning

 • Vattenskoter är inte tillåten i Ringsjön.
 • Du kan köra alla slags båtar i sjön.
 • Uthyrning av roddbåt finns på Jägersbo camping, 0413-55 44 90.
 • Uthyrning av roddbåt och motorbåt finns på Björks Ringsjön, 0413-256 45.

Information

Besök även Ringsjöns hemsida.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.