Friluftscykling

I Höörs kommun finns möjlighet för friluftscykling på mountainbikeleder, på banvallar och på den långa cykelleden Sverigeleden.

Att cykla i naturen är härligt och enligt allemansrätten får du cykla både i naturen och på enskilda vägar. Men tänk på att inte cykla över tomt, plantering eller mark som lätt kan skadas.

Mountainbikebana

På Orups strövområde finns en mountainbikebana. Där kan du välja mellan tre sträckor med olika svårighetsgrader.

Banvallar

Att cykla på och längs gamla och nedlagda järnvägar är möjligt i Höörs kommun. Du kan välja mellan sträckorna Höör-Hörby eller Kristianstad-Tollarp-Hörby-Snogeröd.

Mer information om att cykla på banvallar hittar du här.

Regionala cykelleder

Besök cykelleden Skånes webbplats

Sverigeleden

Sverigeleden som går mellan Kristianstad och Helsingborg korsar Höörs kommun. Leden går genom gamla kulturlandskap och följer generellt mindre trafikerade vägar. Cykelvänliga boenden finns längs leden. Mer information hittar du på Sverigeledens webbplats.

Cykelbanor i Höörs tätort

Det är möjligt att ansluta till andra fina cykelbanor i Höörs tätort.

Tänk på att inte cykla i markerade motionsspår, skidspår eller vandringsleder.

Läs mer om allemansrätten och cykling.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.