Studiehjälp

Studiehjälp är bidrag för dig som läser på grundskole- eller gymnasienivå, till och med första halvåret du fyller 20 år och består av:

  • Studiebidrag
  • Extra tillägg
  • Resebidrag
  • Inackorderingstillägg

Studiebidrag

Studiebidraget är 1 250 kronor i månaden och betalas ut från CSN- Centrala studiestödsnämnden. Du kan få studiebidrag från kvartalet efter det att du har fyllt 16 år. Innan dess har du oftast barnbidrag från Försäkringskassan. Som längst kan du få studiebidraget till och med första halvåret det år du fyller 20. Du behöver inte ansöka om studiebidrag om du påbörjat en gymnasieutbildning.

Studiebidraget betalas vanligtvis ut under tio månader, från september till juni. Utbetalningen i juni är som en extra utbetalning. Om din studietid är kortare än nio månader under ett läsår, eller om du skulle skolka, är det inte säkert att du får utbetalningen i juni.

Övriga bidrag från hemkommunen eller CSN- Centrala studiestödsnämnden, måste man aktivt ansöka om.

Extra tillägg

Om du studerar på gymnasiet och din familj har låg inkomst kan du ansöka om extra tillägg. Du behöver ta reda på vad som räknas som inkomst, vems inkomst man räknar med och hur du ansöker.

Resebidrag

Om du har mer än 6 kilometer till din gymnasieskola kan du ansöka om resebidrag för dagliga resor till och från skola. Läs mer om resor och gör en ansökan om resebidrag.

Inackorderingstillägg

Du kan få inackorderingstillägg från Höörs kommun om du studerar på en kommunal gymnasieskola på annan ort. Det är en hjälp till kostnader för inackordering och hemresor. Du kan inte få både resebidrag och inackorderingstillägg.

Du kan ansöka om inackorderingstillägg hos Centrala studiestödsnämnden om du ska studera på en  fristående skola på annan ort.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.