Resor och inneboende

Resekort kan du ansöka om när du har mer än 6 kilometer resväg till din gymnasieskola.

Inför läsåret 2022-2023 ansöker du om resekort i denna e-tjänst. Med hjälp av denna e-tjänst kan du ansöka om resekort för dagliga resor mellan bostad och skola. Du som elev eller din vårdnadshavare kan göra ansökan. Observera att du som elev måste vara myndig och ha tillgång till BankID eller Mobilt BankID för att kunna genomföra ansökan. Är du inte myndig är det vårdnadshavare som ansöker om ditt resebidrag med hjälp av BankID.

När ansökan kommit in till kommunen och blivit godkänd så skickar Skånetrafiken hem resekortet cirka en vecka innan skolstarten på hösten. Under terminstid skickas kort hem löpande till den som ansökt. Skadat eller förlorat kort ersätts med ett nytt för 100 kronor som du betalar med Swish. Nytt kort betalas och hämtas på Medborgarcenter, Södergatan 28, telefon 0413 – 280 00. Kommunen ersätter inte egna utlägg i väntan på nytt kort.

För att få resebidrag måste du uppfylla följande grundvillkor:

  • Du ska genomgå utbildning vid gymnasieskolan.
  • Du ska ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen eller barnbidrag.
  • Din dagliga färdväg mellan din folkbokföringsadress och skolan ska vara minst 6 kilometer.
  • Du får inte ha inackorderingstillägg, utbildningsbidrag eller lärlingslön.
  • Du får kortet om du är född år 2003 eller är yngre.

Om du flyttar, avbryter eller inte påbörjar din utbildning uppfyller du inte längre villkoren för resebidrag.

Årskurs 1 höstterminen 2022 och vårterminen 2023

När ansökan kommit in till kommunen och blivit godkänd så skickas dina personuppgifter vidare till Skånetrafiken som sedan skickar hem ett skolresekort till dig, cirka en vecka innan skolstarten på hösten. För att säkerställa att du får hem ditt kort i tid och innan skolstart augusti 2022 behöver du ha lämnat in din ansökan före den 25 juli 2022.

Under terminstid skickas kort hem löpande till den som ansökt. Om du tappat bort ditt kort är du välkommen att köpa ett nytt resekort på vårt Medborgarcenter på Södergatan 28 i Höör. Ta då med dig giltig legitimation. Kortet kostar 100 kronor och betalas med swish. Kommunen ersätter inte egna utlägg i väntan på nytt kort.

Årskurs 2 och årskurs 3 höstterminen 2022 och vårterminen 2023

När ansökan kommit in till kommunen och blivit godkänd så skickas dina personuppgifter vidare till Skånetrafiken. Ditt nuvarande resekort kommer då att förlängas innan skolstarten i höst. Du kommer alltså inte att få ett nytt resekort hemskickat i år utan en ny reseperiod laddas upp på ditt befintliga kort. För att säkerställa att en ny reseperiod laddas upp på ditt befintliga kort innan skolstart augusti 2022 behöver du ha lämnat in din ansökan senast den 17 juni 2022.

Spara ditt skolresekort

Om du tappat bort ditt kort är du välkommen att köpa ett nytt resekort på vårt Medborgarcenter på Södergatan 28 i Höör. Ta då med dig giltig legitimation. Kortet kostar 100 kronor och du betalar med swish. Kommunen ersätter inte egna utlägg i väntan på nytt kort.

Du som är bosatt på studieorten kan ansöka om inackorderingstillägg. Inackorderingstillägg gäller för dig som går på gymnasieskolan i Skåne eller Blekinge, inte Karlskrona, eller är förstahandsmottagen på gymnasieskola i annan kommun. Inackorderingstillägg erbjuds även de elever som är inskrivna på gymnasieskola i Sverige men som studerar utomlands en termin. Du ansöker om inackorderingstillägg på särskild blankett.

Elevresor i gymnasiesärskolan och gymnasieskolan

Elever i gymnasiesärskola med offentlig huvudman har (enligt skollagen SFS 2010:800) rätt till kostnadsfri skolskjuts från elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till:

  • färdvägens längd
  • trafikförhållanden
  • elevens funktionsnedsättning
  • någon annan särskild omständighet
  • antingen med Skånetrafikens skolbiljett eller, av särskilda skäl, med taxi.

Ansökan om skolskjuts till gymnasiesärskola görs via e-tjänst på kommunens hemsida och bedömning görs i varje enskilt fall. (Nytt ansökningsformulär skapas i Self point just nu)

Elever med funktionsnedsättning i gymnasieskola

Elever inom gymnasieskola har inte rätt till skolskjuts eller växelvis transport utan endast till bidrag för elevresor. Funktionshindrade elever inom gymnasieskolan kan i vissa fall söka färdtjänst. Med färdtjänst avses särskilt anordnade transporter för personer med funktionsnedsättning, som inte tillhör gymnasiesärskolan.

Enligt 7§ lagen (1997:736) om färdtjänst ska tillstånd till färdtjänst kunna sökas av de som på grund av funktionsnedsättning, som inte är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.

Vid ansökan om Färdtjänst, rekommenderar vi er att skicka in ansökan i god tid till Skånetrafiken:

Ansökan om färdtjänst

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.