Höörs Lärcentrum Introduktionsprogrammen

Välkommen till introduktionsprogrammen på Höörs Lärcentrum

Introduktionsprogrammen är i första hand till för dig som saknar behörighet till gymnasieskolans nationella program. Utbildningen utformas efter dina behov och förutsättningar och du gör en studieplan tillsammans med din mentor i samband med inskrivningen.

Målet är att du ska kunna gå vidare till ett nationellt program, annat introduktionsprogram eller förbereda dig för arbetslivet. Höörs Lärcentrum erbjuder två av de fyra introduktionsprogrammen, individuellt alternativ och språkintroduktion. Du studerar på heltid men kan i vissa fall få en lägre studietakt.

IMA- Individuellt alternativ

För dig som inte riktigt vet vad du vill och har många ämnen kvar för att bli behörig till ett nationellt program eller annat introduktionsprogram.  Du kan läsa grundskoleämnen, vissa gymnasiekurser, ha praktik eller få hjälp med att hitta din motivation.

IMS- Språkintroduktion

För dig som är nyanländ i Sverige och saknar de godkända betyg som krävs för att gå ett nationellt program och behöver lära dig mer svenska. Du kan även läsa grundskole- och gymnasieämnen som du behöver för din fortsatta utbildning.

Rutiner vid ansökan och antagning till introduktionsprogrammen

Ansökan till introduktionsprogrammen på Höörs Lärcentrum görs genom skanegy.se enligt samma rutiner som för nationella gymnasieprogram. Övrig tid under läsåret då webbansökan är stängd går det också att ansöka om en plats. Ta gärna hjälp av din studie- och yrkesvägledare med ansökan och kontakterna med oss. För att din skolstart och utbildning ska bli så bra som möjligt önskar vi ta del av följande dokument om det är aktuellt för dig:

  • Betyg från tidigare skola
  • Studieomdömen från tidigare skola
  • Personbevis
  • Skolhälsovårdsjournaler
  • Eventuell pedagogisk kartläggning
  • Eventuella åtgärdsprogram
  • Eventuella diagnoser

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.