Legionellabakterier i bubbelpoolen i simhallen

Fredagen 12 april: Under ett rutinprov av vattnet i Höörs Bad och Sportcentrum påträffades legionellabakterier i bubbelpoolen. Du som nyligen har badat i bubbelpoolen och därefter blivit sjuk behöver vara uppmärksam på dina symptom och kontakta sjukvården. Läs mer här.

Trädplantering längs våra åar

Gatu- och parkenheten planterar i Veterinärsområdet.
Gatu- och parkenheten planterar i Veterinärsområdet.

Trädplantering för skuggning längs med Höörsån och Kolljungabäcken. Syftet med projektet har varit att skugga delar av Höörsån och Kolljungabäcken som under längre tid varit relativt öppna och som på grund av solinstrålning hade vuxit igen. I vissa delar hade igenväxningen av vattendraget gått så långt att det var svårt att se hur några större vattenlevande arter skulle kunna passera den täta vegetationen nere i vattendraget.

Den planerade trädplanteringen har utfördes under hösten 2020 i enlighet med vad som var planerat. Dokumentation gjordes av trädens kvalitet och status i samband med plantering. Någon av silverpilarna hade ett mindre rotsystem än vad som hade varit önskvärt.

Uppföljning med bedömning av trädens status har gjorts under upprepade tillfällen under vintern 2020 och under hela 2021.

De skyltar som kommunen arbetade fram i samarbete med illustratör och som visionsbilder för den framtida karaktären längs med de vattendragen kom på plats vintern 2021, alltså strax efter planteringen. Skyltarna har fått stå utan skadegörelse och är i stort sett oförändrade jämfört med för ett år sedan.

Ta del av en presentation av projektet i bild och text (pdf)

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.