Grundvatten

Sveriges geologiska undersökning (SGU) är den statliga myndighet som ansvarar för övergripande frågor om grundvattnet.

SGU ansvarar för den nationella miljöövervakningen av grundvatten och är ansvarig för flera olika register som är tillgängliga för allmänheten. Bland annat finns det ett brunnsarkiv och i kartvisaren ”Brunnar” kan du hämta uppgifter om en enskild brunns läge, djup och annan teknisk data.

I Höörs kommun finns tre vattenskyddsområden som har särskilda regler för att skydda dricksvattnet. Du läser mer om dem under rubriken ”Vatten och avlopp”.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.