Vattendirektiv

År 2000 tog alla länderna i EU beslut om att införa vattendirektivet. Anledningen är att vatten är en nödvändig resurs som måste skyddas och vårdas.

I Europa är vattenbristen i många länder uppenbar och många har också problem med kvaliteten på sitt dricksvatten. Direktivet gäller för allt vatten; sjöar och vattendrag, grundvatten, större flodmynningar och för kustvatten.

Vattendirektivet kräver att vi beskriver hur tillståndet är idag och hur vi ska se till att det finns bra vatten i framtiden. Om det finns vatten som inte klarar av kraven ska problemen åtgärdas. Arbetet med direktivet löper på i sexårscykler. Inom dessa cykler ska det göras tillståndsbeskrivning, åtgärder, uppföljning och rapportering. Med hjälp av vattendirektivets systematiska angreppssätt och med siktet inställt på tillräckligt lång tid, ska vi se till att uppnå god vattenkvalitet i alla våra vatten.

I vattendirektivet läggs stor tonvikt på att genomförandet sker så att så många som möjligt får möjlighet att delta och lägga synpunkter på de mål och åtgärder som kommer att föreslås. I Sverige har fem distrikt bildats med en vattenmyndighet i varje, som har till uppgift att genomföra direktivet. Höör tillhör två vattendistrikt; Södra Östersjön och Västerhavet.

Vattenråden är den lokala nivån av vattenförvaltningen. Höörs kommun är med i fyra vattenråd; Kävlingeåns vattenråd, Rönneåns vattenråd samt Ringsjöns vattenråd. Vattenråden erbjuder en plattform där alla frågeställningar rörande vattnet kan tas upp och hanteras, samt verkar för en lokal förankring och ett underifrånperspektiv. Vattenråden verkar för att vatten inom verksamhetsområdet minst når och upprätthåller god status, enligt vattenförvaltningens definition.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.