Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Höörs kommunvapen

I Höörs kommuns vapen hittar du en kvarnsten och tre eldar. Eldarna ska påminna om att orten en gång var offerplats och kvarnstenen om den tidigare omfattande stenindustrin i Höör. Själva vapenskölden är en så kallad fransk sköld.

Höör fick status som köping 1939 och inför tioårs-jubiléet tyckte man att det var dags att ge Höör ett vapen. Flera förslag togs fram och i december 1948 beslutade kommunalfullmäktige i Höörs köping att anta ett av de uppgjorda förslagen samt hemställa till Konungen om fastställelse. Vapnet fastställdes av Hans Majestät Gustav V den 20 maj 1949.

Beskrivningen fastställs

Fastställelsen gäller egentligen bara beskrivningen av vapnet. En bild av vapnet, som också insändes i samband med ansökan, gillades av konungen, men bara som ett förslag. Ett vapen kan alltså framställas på lite olika sätt, bara det följer den fastställda beskrivningen (blasoneringen) och heraldikens övriga regler och ramar. Heraldik är läran om vapen och deras historia, men framför allt regelverket för hur de utformas och används.

Symbol för hela kommunen

Kommunvapnet är en symbol för hela det geografiska området Höörs kommun och kan användas av privatpersoner, föreningar och organisationer. Men för att få använda vapnet i kommersiellt syfte krävs tillstånd från kommunen. Kontakta kommunens kansli om du vill söka ett sådant tillstånd.

Del av kommunens logotyp

Höörs kommun logotypKommunvapnet används i Höörs kommuns logotyp. Logotypen består av vapnet plus texten Höörs kommun. Logotypen tillhör organisationen Höörs kommun och får inte användas av andra.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.