Ortnamn i Höör

De flesta ortnamn är mycket gamla och betydelsen kan ha gått förlorad, eller vara svår att förstå för oss som lever nu. Här får du en kort förklaring till namnet på några orter i Höörs kommun, samt en förklaring till den märkliga stavningen av Höör.

  • Höör: är utvecklat från ordet hargh som betyder ‘stenhög’ eller ‘samling av stenar’.
  • Gudmuntorp: innehåller mansnamnet Guthmund samt torp i betydelsen ‘nybygge’.
  • Norra Rörum: Rörum betyder ‘röjning’ eller ‘öppen plats’. Norra har lagts till för att skilja Norra Rörum från Södra Rörum.
  • Hallaröd: Består av delarna ‘berg i dagen’ och ‘röjning’.
  • Munkarp: Förledet ‘Munk* kan tyda på ett samband med Herrevadskloster. Ändelsen ‘-arp’ betyder ‘nybygge’.
  • Tjörnarp: Tjörne betyder ‘taggiga buskar’ eller ‘snår av taggiga buskar’ och är ett fullt levande ord i skånskan. Ändelsen ‘-arp’ betyder ‘nybygge’.
  • Bosjökloster: är lånat från det gamla nunneklostret Bosjökloster. Namnet Bosö avsåg en tidigare ö, tillhörig gården Bo.
    (källa: Nationalencyklopedin)

Varför stavas Höör med två ö?

Höör hette ursprungligen Hørg (1145), Hørgh sochn (1347), vilket motsvarar en form av terrängbeteckningen hargh ” som betyder sten(hop)”, möjligen ”offersten”. Med tiden föll –gh bort och namnet kom att skrivas Hør, senare Hör. Att Höör numer stavas med dubbla ö beror på att det blev problem med posten.

Förr var det vanligt att man skrev ‘Här’ på brev som skulle delas ut på den egna orten. Detta ‘Här’ förväxlades ofta med ‘Hör’ och breven kom fel. Den 3 januari 1916 beslutade därför municipalfullmäktige i Höör ”att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig anhållan om föreskrift för Statens verk och inrättningar att stava samhällets och socknens samt sålunda även postkontorets, järnvägsstationens och växeltelefonistationens namn med två ö i Höör”.

Kunglig Majestäts befattningshavande anmodade ordföranden i Höörs sockens kommunalstämma att utlysa kommunalstämma med socknen för sockenbornas hörande över ansökan om stavningen. Kommunalstämman beslöt den 27 november 1916 enhälligt, i likhet med municipalfullmäktige, att socknens namn för framtiden skulle få stavas med två ö. Därefter meddelade Kunglig Majestät i januari 1917 att by och sockennamnet skulle skrivas Höör.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.