Grundskollärare Mattias

- Jag tycker att läraryrket är det viktigaste yrket som finns!

Det menar Mattias som arbetat som lärare de senaste 15 åren varav det senaste i Höörs kommun.

Höörs kommun satsar på fortbildning

Att Mattias sökte sig till Höörs kommun beror dels på att han bor i kommunen men framförallt berodde det på att rektorerna satsar mycket på fortbildning. Skolans ledning vill kvalitetssäkra undervisningen i klasserna. En satsning med utgångspunkt ifrån litteratur, litteratursamtal och aktuell forskning gör att alla lärare får samma grund att stå på.

Varför lärare?

Mattias valde läraryrket efter att ha jobbat en tid som assistent i en klass. Han funderade mycket på hur han skulle kunna vara som lärare, hur han skulle kunna bemöta alla barn utifrån deras olika förmågor. Förutom en grundskollärarutbildning, som han kompletterade med ett års extra studier i NO och teknik, har han också en utbildning som funktionsinriktad musikterapeut. Den senare går kort sagt ut på hur du bemöter människor.

Läraryrket håller en ung

Fördelarna med yrket är jättemånga tycker Mattias.

– Jag håller mig à jour med trender som ungdomarna tar med sig in i klassrummet och då känner jag mig ung!

En stor och viktig fördel är att han känner att han kan göra skillnad. Skolan står för fler bilder än till exempel hemmet. I undervisningen pratas det om demokrati och värdegrund och ämnen diskuteras ur flera olika perspektiv. Skolan kan också vara en trygghet för många, det finns en struktur och en ordning varje dag. Mötena med eleverna och deras vårdnadshavare är en annan intressant del. Elevernas ifrågasättande och egna tankar tycker Mattias gör att han själv ständigt utvecklas.

En vanlig dag på jobbet

Varje morgon, innan eleverna börjar, har Mattias och klassassistenten en kort genomgång då de strukturerar upp dagen. De skriver på tavlan vad som ska hända och vilka tider som gäller. När eleverna kommer in i klassrummet börjar Mattias alltid med lite småprat för att känna av stämningen. Sedan startar lektionerna som består av både genomgångar och eget arbete. Efter att eleverna slutat utvärderar Mattias dagen, lektion för lektion, tillsammans med klassassistenten.

Mattias är också förstelärare. Det innebär bland annat att han – i det kvalitetssäkringsprojekt som skolan arbetar med nu – observerar, intervjuar och samtalar med sina kolleger. Det kollegiala lärandet är viktigare än att gå en kurs anser Mattias. Möten och diskussioner med andra lärare ger så oerhört mycket.

– Vi utbildar oss själva tillsammans.

Sköna promenader i Höörs omgivningar

Mattias är Höörsbo sedan 2001 men han säger lite urskuldande att han och hans familj är dåliga på att utnyttja kommunens utbud av aktiviteter. Men en hel del promenader i den fina naturen blir det förstås!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.