Verksamhetsutvecklare Björn

Björn, som är verksamhetsutvecklare på OF – Omsorg om personer med funktionsnedsättning, förklarar vad han gör i sitt arbete som just verksamhetsutvecklare.

Trots att tjänsten är ganska ny, både för Björn och för kommunen, så finns det ett konkret och tydligt svar. Björns arbetsområde är hela OF. OF består av kommunens LSS-verksamheter (LSS står för Lagen om stöd och service), som består av gruppbostäder, servicebostad, daglig verksamhet, personlig assistans och Korttids och Fritids. I OF ligger också socialpsykiatrin som består av boendestöd, träffpunkten Kivi samt ett boende.

Mål att implementera tydliggörande förhållningssätt

Björns tjänst är en projektanställning över tio månader med målet att implementera ett tydliggörande förhållningssätt enligt Teach-metoden, ett lågaffektivt förhållningssätt, samt administrera så att delaktighetsmodellen blir en naturlig del i verksamheterna. Detta gör Björn genom handledning av personalgrupper, träffa enskilda medborgare för att se över hur vi kan anpassa stödet på bästa sätt och stötta personal i att ta fram tydliggörande material runt enskilda medborgare. Björn har också arbetat mycket med att ta fram rutiner och riktlinjer för OF och samla dessa i social sektors kvalitetsledningssystem.

Stödpedagoger ska anställas

För att bli ännu bättre på att implementera ovanstående ska kommunen anställa stödpedagoger. En stödpedagog kan vara någon med en undersköterskeutbildning i botten och en fördjupningsutbildning på ett år, bestående av antingen 200 YH-poäng eller 60 högskolepoäng. En stödpedagog ska vara en resurs för ett ökat pedagogiskt förhållningssätt och kommer att ha sin arbetsplats på ett av kommunens LSS-boenden eller i den dagliga verksamheten. Stödpedagogen kommer arbeta tillsammans med ordinarie personal i verksamheten men kommer också att få tid avsatt för att arbeta med tydliggörande, pedagogik och bemötandefrågor. Initialt kommer Björn handleda stödpedagogerna i deras arbete.

Lagom stor kommun att arbeta i

Björn själv har socionomexamen och har varit på några olika arbetsplatser innan han kom till Höörs kommun 2016. Det han tycker är positivt med kommunen är att den är så pass liten att det går att samverka och påverka, stort som smått, på ett annat vis än i en större kommun.

– Vi sitter i samma hus. Det blir en närhet till både arbetskamrater, ledning och politiker, på ett naturligt sätt.

Jobbet är väldigt fritt och Björn gör alltifrån att träffa enskilda medborgare till att handleda personalgrupper och att vara med och skriva verksamhetsplaner. Det bästa med arbetet tycker Björn är när det går att se en positiv förändring, en positiv utveckling, hos en medborgare.

Det bästa med att bo i Höör

Natur, skog och vatten betyder mycket. Därför lämnade Björn och hans familj Malmö för Höör för några år sedan.

– Vi är gärna utomhus när vi är lediga. Åker ut på Ringsjön i vår båt och fiskar, går i skogen eller pysslar i vår trädgård. Det är en annan sak än att bo i stan.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.