Avgifter och taxor

Taxor och avgifter beslutas av kommunfullmäktige och kan gälla till exempel avgifter inom äldreomsorgen eller avgifter för vatten och avlopp.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.