Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter

Den 21 juni 2022 beslutade riksdagen om en ny lag som kommer att reglera tobaksfria nikotinprodukter. Den nya lagen träder i kraft redan den 1 augusti 2022 och innebär bland annat att så kallat ”vitt snus”, ”nikotinpåsar” och ”tobaksfritt snus” inte får säljas utan att anmälan skett till kommunen. Egenkontroll ska också utövas över försäljningen och produkterna får inte säljas eller lämnas ut till den som inte har fyllt 18 år.

Nikotin är starkt beroendeframkallande och innebär hälsorisker. Bland annat är nikotin skadligt för hjärta och kärl. För att skydda folkhälsan och framförallt barn och unga, har riksdagen beslutat om en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter. Den nya lagen omfattar bland annat bestämmelser om produktanmälan, hälsovarningar, marknadsföring, märkning, åldersgräns och försäljning. Den nya lagen innebär att bland annat följande gäller från och med den 1 augusti 2022.

  • Du som näringsidkare får inte sälja tobaksfria nikotinprodukter till konsument utan att först ha gjort en anmälan om försäljningen till den kommun där det fysiska försäljningsstället finns. Om du vill påbörja eller fortsätta redan pågående försäljning av tobaksfria nikotinprodukter måste detta anmälas till kommunen innan den 1 augusti 2022.
  • Du som bedriver detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter ska utöva egenkontroll över försäljningen och hanteringen i övrigt av tobaksfria nikotinprodukter och se till att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska bifogas till anmälan om försäljning till kommunen.
  • Tobaksfria nikotinprodukter får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till den som inte har fyllt 18 år. Den som lämnar ut en sådan produkt ska förvissa sig om att mottagaren är äldre än 18 år. Om det finns särskild anledning att anta att produkten är avsedd att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år, får den inte lämnas ut.
  • På försäljningsstället ska det finnas ett tydligt och klart synbart meddelande med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 år.
  • Tobaksfria nikotinprodukter som säljs till konsumenter ska tillhandahållas på ett sådant sätt att det går att kontrollera mottagarens ålder. Detta gäller även när försäljningen sker genom automat eller distansförsäljning eller på liknande sätt.
  • Vid marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter till konsumenter ska särskild måttfullhet iakttas. Reklam eller andra marknadsföringsåtgärder får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobaksfria nikotinprodukter. Hänvisning till produktens smak får endast göras om det är motiverat av konsumentens behov av produktinformation och marknadsföringen får inte riktas särskilt till eller skildra barn eller ungdomar som inte har fyllt 25 år.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.