Boendestöd och särskilt boende

Boendestöd är ett individuellt anpassat återhämtningsinriktat, psykosocialt och pedagogiskt vardagsstöd. Alla stödinsatser ska bygga på den enskildes behov och utformas tillsammans med den enskilde.

Du som är över 18 år, bosatt i Höörs kommun och har en psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan ansöka hos en biståndshandläggare om stödinsatser.

Handläggaren gör en bedömning av ditt behov och beviljar eventuella insatser. Bistånd beviljas enbart om behov föreligger samt om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Individuella bedömningar görs alltid.

Beviljad insats kan bland annat innebära:

  • Stöd med att skapa hälsosamma rutiner.
  • Stöd med att skapa och följa en individuell planering.
  • Stöd i att ta samt bibehålla nödvändiga och hälsosamma kontakter.
  • Stöd med att klara hushållssysslor och kosthållning.
  • Motivation till att bryta isolering och att klara av att finnas i ett sammanhang.

Vi som arbetar i boendestödet är utbildade psykiatrihandledare.

Särskilt boende

Du som är över 18 år, bosatt i Höörs kommun och har en psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan ansöka hos en biståndshandläggare om stödinsatser.

Handläggaren gör en bedömning av ditt behov och beviljar eventuella insatser. Bistånd beviljas enbart om behov föreligger samt om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Individuella bedömningar görs alltid.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.