Boendestöd och särskilt boende

Boendestöd kan du söka om du lider av psykisk ohälsa och är i behov av stöd. Stödet kan vara både praktiskt och socialt. Du söker boendestöd hos handläggare.

Du kan ansöka om boendestöd om du fyllt 18 år och lider av psykisk ohälsa det beslutas med stöd av socialtjänstlagen. Tillsammans arbetar vi för att du ska få en bättre struktur på din vardag och för att öka din självständighet. Det kan vara både ett motiverande stöd och praktisk hjälp med personlig omvårdnad och att sköta ditt hem. Boendestödet är också en hjälp för att motverka isolering och ett stöd i dina dagliga aktiviteter.

Du behöver inte betala något för boendestöd. Vi som arbetar som boendestödjare är utbildade psykiatrihandledare.

Särskilt boende

Om du har ett mycket stort behov av stöd och känner dig otrygg i eget boende kan du ansöka om bistånd i form av särskilt boende hos handläggaren.

På Apoteksgatan har kommunen ett gruppboende med fem platser för personer med psykisk ohälsa.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.