Sysselsättning enligt Socialtjänstlagen

Sysselsättning är ett individuellt anpassat stöd till dig i yrkesverksam ålder som på grund av psykisk funktionsnedsättning inte står till arbetsmarknadens förfogande.

Efter att du fått ett beslut om sysselsättning kommer du kontaktats av Höörs kommuns Arbetskonsulent. Arbetskonsulenten träffar dig och kartlägger intressen, önskemål, förmågor och behov av stöd. Därefter stöttar arbetskonsulenten dig i att hitta en meningsfull sysselsättning. Exempel på olika sysselsättningsplatser kan vara kök, vaktmästeri, butik eller annat som du är intresserad av. Arbetskonsulenten har regelbunden kontakt med arbetsplatsen i samråd med dig och arbetsgivaren.

Vem kan få sysselsättning?

Du som på grund av psykisk funktionsnedsättning står utanför ordinarie arbetsmarknad men vill ha en meningsfull sysselsättning kan ansöka om bistånd i form av sysselsättning enligt Socialtjänstlagen.

Hur får jag sysselsättning?

Du själv eller din legala företrädare kan ansöka om bistånd i form av sysselsättning enligt socialtjänstlagen hos Höörs kommuns handläggare inom socialpsykiatri.

Vad händer med min ansökan?

När din ansökan kommer in till Höörs kommun är det en handläggare inom Socialpsykiatri som utreder om du har rätt till sysselsättning. Handläggaren träffar dig för att samtala om hur ditt behov av stöd ser ut. Du kan också behöva lämna intyg exempelvis från läkare, psykolog eller arbetsterapeut. Du får ett beslut när utredningen är färdig.

Om jag inte får sysselsättning?

Om du får avslag på din ansökan, det vill säga att du inte får sysselsättning via Höörs kommun, kan du överklaga beslutet. I det skriftliga beslutet finns information om hur det går till att överklaga. Har du frågor kan du kontakta din handläggare inom Socialpsykiatri.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.