Personligt ombud

Det personliga ombudet i Höör finns till för dig med långvarig psykisk ohälsa. Ombudet kan hjälpa dig att få den vård och det stöd av samhället som du har rätt till.

Ibland kan det vara svårt att få sin röst hörd och att få det stöd som man behöver. Detta kan det personliga ombudet hjälpa dig med. Ombudet jobbar på ditt uppdrag – fristående från myndigheter och sjukvård. Det är dina önskemål som står i centrum. Målet är att du ska få större makt och kontroll över ditt eget liv. Hjälpen är gratis och det personliga ombudet har tystnadsplikt.

Vem kan få ett personligt ombud?

Ombudet riktar sig till dig med långvarig psykisk ohälsa som medför begränsningar i ditt vardagsliv. Du ska vara över 18 år. Möjligheten till stöd avgörs från fall till fall.

Det här kan ombudet hjälpa dig med

Ett personligt ombud kan till exempel:

  • Ge dig information och råd om samhällets stöd
  • Hjälpa dig att fylla i blanketter och ansökningar
  • Följa med som stöd vid möten med myndigheter och vård
  • Hjälpa till med ”jobbiga” telefonsamtal
  • Hitta vägar för att få styr på din trassliga ekonomi
  • Hjälpa dig att skapa ett eget socialt nätverk
  • Medverka till att samordna insatser, så att du inte bollas runt mellan olika myndigheter
  • Hjälpa dig att hitta lösningar på vardagsproblem

Personliga ombud verkar för bättre livsvillkor

De personliga ombuden i Sverige ska även jobba för att personer med psykisk ohälsa ska få bättre livsvillkor som grupp. Ombuden har därför i uppdrag att uppmärksamma brister i samhällets stödsystem. Det görs både på lokal, regional och nationell nivå, genom till exempel rapporter, skrivelser och kontakter med media.

Välkommen att ta kontakt

Du kan ringa eller mejla. Om du inte vill ringa själv så kan någon annan göra det åt dig, men det ska vara på ditt uppdrag och önskemål. Det är alltså du själv som bestämmer om du vill söka hjälpen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.