Hemsjukvård

Hemsjukvård är all sjukvård och rehabilitering som utförs i hemmet, oavsett om du bor kvar hemma eller i ett särskilt boende. Hemsjukvården fungerar alla tider på dygnet.

Om du blir sjuk vänder du dig i första hand till vårdcentralen eller ringer sjukvårdsupplysningen på telefonnummer 1177.

Du som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till vårdcentralen, kan efter bedömning ha rätt till hemsjukvård. För dig som bor på särskilt boende ingår hemsjukvård.

Detta betyder, att när du är frisk igen eller ditt behov av sjukvård eller rehabilitering upphör, avslutas du i hemsjukvården och eventuell fortsatt behandling sker på din vårdcentral.

Arbetsterapeuter, fysioterapeuter, distriktssköterskor och sjuksköterskor arbetar i hemsjukvården och är de som beslutar om du är berättigad till hemsjukvård.

Regionens frikort gäller inte i kommunens hemsjukvård.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.