Legionellabakterier i bubbelpoolen i simhallen

Fredagen 12 april: Under ett rutinprov av vattnet i Höörs Bad och Sportcentrum påträffades legionellabakterier i bubbelpoolen. Du som nyligen har badat i bubbelpoolen och därefter blivit sjuk behöver vara uppmärksam på dina symptom och kontakta sjukvården. Läs mer här.

Detta kan ingå i hemsjukvård

Med hemsjukvård avses den sjukvård och rehabilitering som utförs i hemmet, oavsett om du bor kvar hemma eller i ett särskilt boende.

Om du blir sjuk vänder du dig i första hand till din vårdcentral eller ringer sjukvårdsupplysningen på telefonnummer 1177.

Hemsjukvård

Om du beviljats hemsjukvård via kommunen kan du av distriktssköterskor och sjuksköterskor få hjälp med till exempel:

 • rådgivning i hälsofrågor
 • handledning i egenvård
 • medicinhantering
 • såromläggning
 • provtagning
 • behandling av långvarig sjukdom, till exempel diabetes
 • smärtlindring, vård och stöd i livets slutskede
 • avancerad sjukvård som kan utföras i hemmet
 • utprovning av inkontinenshjälpmedel

Av arbetsterapeuter kan du få hjälp med till exempel:

 • råd och stöd samt träning i hur du kan klara dagliga aktiviteter
 • utprovning av och träning i att använda tekniska hjälpmedel
 • intyg till bostadsanpassning om miljön i ditt hem behöver förändras till följd av en stadigvarande funktionsnedsättning

Av fysioterapeuter kan du få hjälp med till exempel:

 • råd, stöd och träning av din fysiska rörelseförmåga
 • utprovning av och träning i att använda gånghjälpmedel och andra förflyttningshjälpmedel

Läs mer om hjälpmedel.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.