Totalt grill- och eldningsförbud

Det råder fortfarande förbud mot att elda och grilla i Skåne. Däremot är det från klockan 16.00 den 13 augusti åter tillåtet att grilla på den egna tomten, men grillen måste vara upphöjd från marken.
Total ban on grilling and lighting fires in Skåne / Totales Grill und Feuerverbot in Skåne / Täydellinen tulenteko-ja grillauskielto ulkona tästä päivästä ( 25.7) lähtien koko Skåne läänissä. / دايتا من ٢٣ يوليو ممنوع منعاً باتاً اشعال النار و الشواء في مقاطعة سكونا

Detta kan ingå i hemsjukvård

Med hemsjukvård avses den sjukvård och rehabilitering som utförs i hemmet, vilka tider på dygnet som helst oavsett om du bor kvar hemma eller i ett särskilt boende.

Om du blir sjuk vänder du dig i första hand till din vårdcentral eller ringer sjukvårdsupplysningen på telefonnummer 1177.

Hemsjukvård

Om du beviljats hemsjukvård via kommunen kan du av distriktssköterskor och sjuksköterskor få hjälp med till exempel:

 • rådgivning i hälsofrågor
 • handledning i egenvård
 • medicinhantering
 • såromläggning
 • provtagning
 • behandling av långvarig sjukdom, till exempel diabetes
 • smärtlindring, vård och stöd i livets slutskede
 • avancerad sjukvård som kan utföras i hemmet
 • utprovning av inkontinenshjälpmedel

Av arbetsterapeuter kan du få hjälp med till exempel:

 • råd och stöd samt träning i hur du kan klara dagliga aktiviteter
 • utprovning av och träning i att använda tekniska hjälpmedel
 • intyg till bostadsanpassning om miljön i ditt hem behöver förändras till följd av en stadigvarande funktionsnedsättning

Av sjukgymnaster och fysioterapeuter kan du få hjälp med till exempel:

 • råd, stöd och träning av din fysiska rörelseförmåga
 • utprovning av och träning i att använda gånghjälpmedel och andra förflyttningshjälpmedel

Läs mer om hjälpmedel.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.