Rehabilitering

Om du på grund av skada eller sjukdom har svårt att klara vardagliga aktiviteter, kan du efter bedömning erbjudas rehabilitering via kommunen. Detta om du inte på egen hand kan ta dig till vårdcentralen eller annan vårdinrättning för träning.

Rehabilitering sker i första hand i ditt hem. Är det inte möjligt för dig att bo hemma under rehabiliteringsperioden kan du bli erbjuden en plats på korttidsavdelning. I första hand genomförs rehabilitering på korttidsboendet på Åtorp, men vid hög belastning kan det hända att andra platser inom eller utanför kommunen erbjuds.

Arbetsterapeut och fysioterapeut beslutar tillsammans med dig vilka rehabiliteringsinsatser du behöver. Ni gör tillsammans upp en rehab-plan med dina mål som sedan ligger till grund för träning och rehabilitering.

Rehabilitering kan till exempel bestå av:

  • träning för att klara daglig hygien
  • träning för att klara toalettbestyr
  • förflyttningar
  • gångträning inom- och utomhus

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.