Ny badplats vid Tjörnarpssjön

Enkäten om badplats i Tjörnarpssjön ligger tillfälligt nere, men kommer att återupptas inom kort.

Har du redan lämnat enkätsvar så tar vi med dina synpunkter i det fortsatta arbetet. Era synpunkter är värdefulla för oss i utvecklingen av kommunens badplatser.

Upprustning och utveckling av fyra badplatser i Höörs kommun

För att kunna möta ett ökat intresse att bada vid Höörs badplatser kommer kommunen satsa extra mycket på upprustning och utveckling vid fyra av badplatserna under de närmaste fyra åren. De badplatser som ingår i projektet, förutom Tjörnarp, är badplatserna i Gamla Bo, Sätofta, Vaxsjön. Läs mer på sidan Upprustning och utveckling av badplatser i Höörs kommun.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.